FAQs Complain Problems

खगेश्वर उपाध्याय

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

Phone: 
9867326843

वडा नं. ९

Elected or Staff: 
Elected Official