Municipality Slogan

" चर्चित छ विश्वभरि कपिलवस्तु गौतम बुद्ध नगरी "