FAQs Complain Problems

धरौटी फिर्ता लिने

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
संझौतामा तोकिएकोकार्य अवधी प्रयोजन
जिम्मेवार अधिकारी: 
आर्थिक प्रशासन शाखा, योजना तथा प्राविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन
  • आवश्यकता अनुसार निर्णय
  •  कर क्यरेन्स प्रमानहरु