FAQs Complain Problems

Notice & General Regulations

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

Citizen Charter

     

कपिलवस्तु नगरपालिकाको नागरिक वडापत्र

क्र.सं

सेवाको किसिम

सेवा प्रप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजात, प्रक्रिया

शुल्क