जनप्रतिनिधिहरु

Photo Name Designation Phone Email
किरण सिंह नगर प्रमुख ९८४७०८३८५५
लक्ष्मी गुप्ता साव उप– प्रमुख ९८०३८६५५७८
सुदिप पौडेल वडा अध्यक्ष ९८५७०२३८०५
रामभजन कलवार वडा अध्यक्ष ९८६७९०४३८२
रुद्र बहादुर गैरे वडा अध्यक्ष ९८४७२१२१५५
रवेन्द्र प्रसाद तिवारी वडा अध्यक्ष ९८१९४९३९०६
दिरेप कुमार चौधरी वडा अध्यक्ष ९८४७०८२८७७
राम दिनेश यादव वडा अध्यक्ष ९८१७५६८२६९
धर्मात्मामणि त्रिपाठी वडा अध्यक्ष ९८४७०५२७१५
शिव कुमार पाण्डेय वडा अध्यक्ष ९८०७५६३४३६
शिव बहादुर वाग्ले वडा अध्यक्ष ९८५७०५१४७७
मोहनलाल शर्मा वडा अध्यक्ष ९८४७५९३४०२
राम गोपाल यादव वडा अध्यक्ष ९८४७२१२५५५
ओम प्रकाश पाण्डेय वडा अध्यक्ष ९८५७०५०९८४