Staffs

Photo Name Designation Phone Email
श्री बिमल राज आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत +9779857084111 bimalrajacharya@gmail.com
श्री चुडामणि पोखरेल लेखा अधिकृत 9857050789
श्री अब्दुल सलाम शाखा अधिकृत 9857052175
श्री राम प्रसाद कोइराला शाखा अधिकृत 9857050824
श्री चण्डी प्रसाद देव इन्जिनियर 9847061363
श्री पदम राज श्रेष्ठ सामाजिक विकास अधिकृत / सुचना अधिकारी 9847038059 padamshrestha202@gmail.com
श्री बलराम न्यौपाने लेखा अधिकृत 9857023155
श्री महेन्द्र मान सिंह शाक्य शाखा अधिकृत 9847040011
श्री उमेश प्रसाद गुप्ता शाखा अधिकृत 9857052545
श्री सुनिल के.सी. इन्जिनियर 9813502665 sunilkecy@gmail.com
श्री शिवेन्द्र कुमार पासी सुचना प्रविधि अधिकृत 9847544410 shivendrapasi.2043@gmail.com
श्री सत्यम वर्मा इन्जिनियर 9847040018
श्री विजय राज वाग्ले नायब सुब्बा 9847023376 waglebijaya@gmail.com
श्री मुहानन्द खनाल नायब सुब्बा 9857051013
श्री नारायण चौधरी सब-इन्जिनियर 9847061362
श्री टिकाराम पोखरेल नायब सुब्बा
श्री सुभाष गौतम नायब सुब्बा 9847062072
श्री गौतम शाक्य नायब सुब्बा 9847158530
श्री अकरमुद्दीन मुसलमान नायब सुब्बा 9847552921
श्री पंकज उपाध्याय नायब सुब्बा 9847452409
श्री दिपक प्रसाद मिश्र कम्प्युटर अपरेटर 9800798333
श्री जीव नाथ पाण्डे खरिदार 9847051189
श्री हरि शंकर प्रसाद चौधरी सुपरभाईजर 9847040299
श्री नारायण रेग्मी खरिदार 9857051565 narayanregmi565@gmail.com
श्री सत्या गिरी खरिदार 9847267862
श्री रोशन गिरी खरिदार 9847061770
श्री योगेन्द्रनाथ शुक्ल खरिदार 9847452435
श्री गोकर्ण बहादुर खडका खरिदार 9847076797
श्री राधेश्याम कुर्मी खरिदार 9812941651
श्री पुना मरासिनी खरिदार
श्री केशव फुल्देल खरिदार 984468254
श्री शचि चौधरी खरिदार 9847117625
श्री प्रकाश पौडेल खरिदार 9845926874
श्री सहाबुद्दीन दर्जी कम्प्युटर अपरेटर 9847061749
श्री राम लखन यादव खरिदार 9814298267