FAQs Complain Problems

केदार प्रसाद बासकोटा

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

वडा नं. ४

Elected or Staff: 
Elected Official