FAQs Complain Problems

IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा विद्यालयहरुलाई अनुरोध ।

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"