FAQs Complain Problems

दस्तावेज

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
मासिक आय व्यय विवरण (२०७८ फाल्गुन महिना) | मासिक प्रगति प्रतिवेदन 03/22/2022 - 16:29 PDF icon आय व्यय विवरण (फाल्गुन महिना).pdf
आ.व. २०७७-०७८ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन | वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 12/27/2021 - 10:28 PDF icon आ.व. २०७७-०७८ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन.pdf
आय व्यय प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक विवरण | त्रैमासिक प्रतिवेदन, प्रकाशन 12/07/2021 - 13:03 PDF icon आय व्यय प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक विवरण.pdf
आय व्यय प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक विवरण | त्रैमासिक प्रतिवेदन, प्रकाशन 12/07/2021 - 13:03 PDF icon आय व्यय प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक विवरण.pdf
बार्षिक दर्पण २०७८ प्रकाशन 09/05/2021 - 21:02 PDF icon बार्षिक दर्पण २०७८.pdf
रातो किताब २०७८/०७९ प्रकाशन 09/05/2021 - 20:55 PDF icon रातो किताब २०७८-०७९.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम | प्रकाशन 06/29/2021 - 12:50 PDF icon आ.व. २०७८-७९ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf
आ.व. २०७६/०७७ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन | लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, प्रकाशन 06/22/2021 - 14:31 PDF icon आ.व. २०७६-०७७ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०७७-०७८ को दोश्रो चौमासिक आय व्यय विवरण | त्रैमासिक प्रतिवेदन 06/22/2021 - 13:59 PDF icon आ.व. २०७७-०७८ को दोश्रो चौमासिक आय व्यय विवरण.pdf
आ.व. २०७७/७८ जेष्ठ महिनाको आय व्यय विवरण मासिक प्रगति प्रतिवेदन 06/22/2021 - 11:20 PDF icon आ.व. ७७-७८ को जेष्ठ महिनाको आय व्यय विवरण.pdf

Pages