FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधिहरु

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

फोटो नाम, थर पद कार्यरत कार्यालय सम्पर्क नं.
श्री सुदिप पौडेल नगर प्रमुख नगरपालिका ९८५७०२३८०५
श्री सुनिता गुप्ता (बैश) उप– प्रमुख नगरपालिका ९८०६९३०६०६
श्री मुहम्मद जहिद खाँ वडा अध्यक्ष वडा नं. १ ९८४७०२३५२६
श्री अशोक गुप्ता वडा अध्यक्ष वडा नं. २ ९८४७५४४८९७
रुद्र बहादुर गैरे वडा अध्यक्ष वडा नं. ३ ९८४७२१२१५५
रवेन्द्र प्रसाद तिवारी वडा अध्यक्ष वडा नं. ४ ९८१९४९३९०६
दिरेप कुमार चौधरी वडा अध्यक्ष वडा नं. ५ ९८४७०८२८७७
श्री रामजीत प्रसाद कुर्मी वडा अध्यक्ष वडा नं. ६ ९८०६९४०३३७
श्री इन्द्रमणी कुर्मी वडा अध्यक्ष वडा नं. ७ ९८४७०५२६५३
शिव कुमार पाण्डेय वडा अध्यक्ष वडा नं. ८ ९८०७५६३४३७
श्री दिपक बहादुर गुरुङ वडा अध्यक्ष वडा नं. ९ ९८५७०५०७७६
मोहनलाल शर्मा वडा अध्यक्ष वडा नं. १० ९८४७५९३४०२
राम गोपाल यादव वडा अध्यक्ष वडा नं. ११ ९८४७२१२५५५
प्रेमा देवी कोरी वडा सदस्य वडा नं. ५ 9807503766
इन्सान अलि धुनिया वडा अध्यक्ष वडा नं. १२ 9814470181
बिष्णु प्रसाद बारी वडा सदस्य वडा नं. १ 9817465251
सोना खटिक वडा सदस्य वडा नं. ११ 9811973676