FAQs Complain Problems

Municipal Offices & Branches

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

Name Details Branch Head
कपिलवस्तु नगरपालिकाको संगठन संरचना कपिलवस्तु नगरपालिका