FAQs Complain Problems

अन्तिम किस्ता निकासा

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
कागज पत्र प्राप्त भएको दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत / आर्थिक प्रशासन
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन
  •  बिल भरपाई
  • नगरपालिका कार्यालयबाट तयार गरिएको टिप्पणी, मुल्यांकन, नापी विवरण, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, योजना हस्तान्तरण फाराम, जांचपास तथा फरफारकको निर्णय प्रतिलिपि, उपभोक्ता समितिको निर्णय (लाभान्वित वर्ग समेत) तथा सार्वजनिक परिक्षण गरिएको प्रमाण