FAQs Complain Problems

अन्तिम बिल भुक्तानि

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
अन्तिम बिलको हकमा बढीमा ४५ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत , आर्थिक प्रशासन शाखा, योजना तथा प्राविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन
  • टिप्पणी, ठेक्का सम्बन्धि बिल, ठेक्का सम्झौता पत्र र नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तथा संझौता बमोजिमको हन्य कागजात