FAQs Complain Problems

चिठिपत्र चलानी

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
सोधपुछ तथा दर्ता, चलानी ईकाई
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय / नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
प्रकृति अनुसार शुल्क लिनुपर्छ
आवश्यक कागजातहरु: 

नगरपालिकामा बुझाउनुपर्ने शुल्क दस्तुर बुझाई कार्यालय प्रमुखको दस्तखत भएपछि