FAQs Complain Problems

चिठी पत्र दर्ता

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
सोधपुछ तथा दर्ता, चलानी ईकाई
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय / नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
प्रत्येक वर्ष नगरसभाबाट निर्णय भए अनुसार शुल्क तथा दस्तुर लाग्ने छ।
आवश्यक कागजातहरु: 

सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन वा संघ संस्था र कार्यालयको पत्र माथी कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश भएपछि।