FAQs Complain Problems

धरौटी बुझाउदा

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सम्बन्धित कार्यको नियममा भए अनुसार
जिम्मेवार अधिकारी: 
योजना तथा प्राविधिक शाखा, कर उपशाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

कार्यसंग सम्बन्धित कागजपत्रहरु र धरौटी खातामा जम्मा गरिएको बैक भौचर वा कर शाखा मा नगद जम्मा रसिद