FAQs Complain Problems

योजना सम्झौता

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
आवश्यक प्रकृया पुरा भएपछि बढीमा ७ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
इन्जीनियर / योजना तथा प्राविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • नगरसभाबाट सम्बन्धित योजना बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएको हुनुपर्नेछ।
  • वडाको सिफारिस
  • उपभोक्ता समितिको निर्णय
  • उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीहरुको नागरिकताको फोटोकपि
  • वडा भेलाको फोटो, रु २५,०००।०० भन्दा माथी भए खाता खोल्न उपभोक्ता समितिको नाम भएको रबर स्ट्याम्प सहित अध्यक्षर सचिव उपस्थित हुनुपर्ने।