FAQs Complain Problems

श्री आकाश बारी

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

Working Office: 
नगरपालिका
section: 
वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन इकाई
Phone: 
9811450095
Elected or Staff: 
Staff
Weight: 
15

Official Status: