FAQs Complain Problems

श्री राजेन्द्र बारी

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

Working Office: 
नगरपालिका
section: 
वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन इकाई
Phone: 
9847103654
Elected or Staff: 
Staff
Weight: 
5

Official Status: