FAQs Complain Problems

सडक बत्ती जडान

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
जानकारी भएको २ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
जिन्सी उपशाखा, ईलेक्टीशियन
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन
  • वडाको सिफारिस
  •  टोल विकास संस्थाको सिफारिस