FAQs Complain Problems

सडक बत्ती बिस्तार (नयाँ)

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
स्वीकृत कार्यक्रम र कार्यक्रम र कार्ययोजना अनुसार
जिम्मेवार अधिकारी: 
योजना प्र.शाखा, ईलेक्ट्रिशियन
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नगरपालिकाको बजेट परिधी भित्र रहेर
आवश्यक कागजातहरु: 
  • बडा समिति मार्फत माग फारम भर्ने
  • टोल विकास संस्थाको सिफारिस(परिषबाट स्वीकृत कार्यक्रमको हकमा)