FAQs Complain Problems

सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा (सम्पूर्ण कर्मचारी, शिक्षक तथा जनप्रतिनिधि ज्युहरु) |